Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Blogit Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone

Näin oppilaitoksen johtoporras vastaa Tredun opettajien huoleen

Koulutuspäällikkö Marita Hietanen, Tredun Kankaantaan toimipisteeltä, opettajat ihmettelevät sitä, miksi lukujärjestykset saattavat muuttua vaikka kesken viikon. Näin ei kuulemma ennen ollut, vaan esimerkiksi loppuvuoden työjärjestys oli selvillä syyslomaan mennessä. Mikä suunnittelupuolessa hiertää? – Ammatillinen koulutus ja Tredu ovat monien samanaikaisten muutosten keskellä, mikä vaikuttaa kaikkeen myös työjärjestyksien laadintaan ja yhteensovittamiseen monialaisessa toimipisteessä. Erilaiset muutokset vaativat nopeaa reagointia ja joustavuutta kaikilta. Nokian toimipisteen arkeen kaiken tämän lisäksi on vaikuttanut tänä syksynä väistötilajärjestelyt. Näiden muutosten keskellä henkilöstö tekee parhaansa ja vie muutosprosessia omalta osaltaan aktiivisesti eteenpäin. Tredun johtaja Outi Kallioinen, miten sinun näkemyksesi mukaan reformin jälkeinen elämä on lähtenyt Tredussa sujumaan? – Reformissa uusina elementteinä ovat täysin uudistetut tutkintojen perusteet, yksilölliset opintopolut, työelämässä tapahtuvan oppimisen lisääntyminen, koulutussopimukset, oppisopimukset sekä uusi, osittain tulospohjainen rahoitusmalli. – Reformi on käynnistynyt Tredussa ison muutosprosessin kaltaisesti ja uusien toimintatapojen käyttöönotto on parhaillaan meneillään. Reformin tuomiin muutoksiin on valmisteltu paljon valtakunnallista aineistoa ja tietoa käytänteitä helpottamaan, mm. valtakunnalliset yhteiset toimintatavat ja lomakkeistot. Tämä merkitsee erityisesti opetushenkilöstölle isoja uudistuksia totuttuihin toimintatapoihin muun muassa yksilöllisten oppimispolkujen rakentamisessa ja henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien laatimisessa. – Elokuun alussa Tredussa käynnistyi myös mittava organisaatiouudistus, jonka avulla pyritään entistä paremmin vastaamaan reformin edellyttämiin muutoksiin. Organisaatiouudistuksessa vahvistetaan lähiesimiesten läsnäoloa toimipisteissä. Mitkä ovat olleet suurimpia haasteita? – Uudet tutkintojen perusteet ovat teettäneet kovasti töitä opettajille, kun tutkintojen toteutussuunnitelmat on pitänyt uudistaa aivan totaalisesti. Yksi suurimpia haasteita on ollut luonnollisesti myös se, että organisaatiouudistus osui samaan aikaan reformin käynnistämisen kanssa. Tredun 15 toimipistettä ovat hyvin erilaisissa tilanteissa ja sen myötä haasteetkin vaihtelevat järjestelmien toimimattomuudesta jatkuvan haun mukanaan tuomiin uusiin opiskelijoihin jo käynnistetyissä opintojaksoissa. Tämä edellyttää hyvää joustavuutta ja tilanteiden mukaan muuntautumista, mikä voidaan kokea hyvin kuormittavana. Lähiopetuksen määrärahoja on leikattu rajusti viime vuosina. Oletko itse huolissasi ammatillisen koulutuksen tilasta? – Uskon, että me kaikki olemme huolissamme ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta, koska niin mittavat rahoitusleikkaukset vaikuttavat suoraan siihen, kuinka paljon voidaan resursoida esimerkiksi nuorten opiskelijoiden kovasti tarvitsemaan lähiopetukseen. Huoltani vähentää merkittävästi se, että opettajat ovat hyvin sitoutuneita huolehtimaan opiskelijoiden oppimisesta parhaalla mahdollisella tavalla näissä tiukoissa reunaehdoissa. Onko 15-16 -vuotias mielestäsi sopivan kypsä opiskelemaan ammattiin itsenäisesti verkossa? – Verkko-opiskelun tulee olla laadukkaasti ja pedagogisesti ohjattua ja se voi muodostaa vain pienen osan opiskelijan opinnoista. Pääsääntöisesti 15–16 -vuotias ei vielä ole riittävän kypsä täysin itsenäisesti suoriutumaan verkko-opinnoista vaan oppilaitoksen tulee järjestää opiskelijalle opintoihin liittyvää tavoitteellista ja ohjattua/ohjeistettua tekemistä viitenä arkipäivänä viikossa, jotta riittävä osaaminen saavutetaan. Oppilaitos ei tietenkään voi mitään määrärahojen leikkaamiselle, mutta eikö opetusta onnistuta sijoittamaan tasaisemmin kullekin jaksolle, niin ettei pitkiä taukoja tule? – Pyrimme parhaillaan parantamaan tilannetta siten, että koulutuspäälliköt kiinnittävät opiskelijoiden lukujärjestyksiin jokaisessa toimipisteessä erityistä huomiota, jotta opiskelijoiden kuorma olisi tasaisempi ja pedagogisesti mielekkäämpi. Tärkeintä on opiskelijan oppiminen osaamistavoitteiden mukaisesti ja siitä saadut onnistuneet oppimiskokemukset. Tässä meillä on monin kohdin parannettavaa. Voiko amisreformia mielestäsi pitää onnistuneena? – On liian varhaista arvioida amisreformia tässä vaiheessa mutta käynnistettyä reformimuutosta pitää johtaa systemaattisesti ja huolellisesti. Samalla on tärkeää pitää huolta oppimisen laadusta jokaisessa tutkinnossa, joita Tredu tarjoaa opiskelijoilleen.