Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Osaoptimoitu Suomi

Suomi on yksi maailman rikkaimmista maista, mutta olemme päätyneet tilaan, jota voi kuvata vain yhdellä sanalla, jähmettynyt. Miten jähmettyneelle käy muutoksen keskellä? Francis Fukuyama on yhdysvaltalainen, Stanfordin yliopistossa vaikuttava filosofi, poliittisen taloustieteen tutkija ja kirjailija. Hän on kehittänyt termin ”vetokratia”, joka tarkoittaa tilaa, jossa yhteiskuntaan muodostuu useita voimakkaita vaikuttajatahoja, joilla kullakin on arjen tasolla veto-oikeus poliittisessa toiminnassa. Ne – kukin vuorollaan – betonoivat järjestelmän, toimintatavat, estävät uudistukset. Yhteiskunnassa ei ole enää voimakasta tahoa, joka voisi ajaa välttämättömiäkään uudistuksia läpi. Joku taho on aina eri mieltä, mikä on välttämätöntä. Yhteiskunta juuttuu status quo -tilaan. Suomi on tässä tilassa, koska meillä on voimakas ay-liike, MTK, EK, Yrittäjät, tasavahvoja puolueita, suuryhtiöt. Listaa voi jatkaakin. Jähmettynyt tila on johtanut vähitellen siihen, että yhä useampi toimija on alkanut edetä osaoptimoimalla, pyrkimällä pieniin, mutta usein näyttäviin, paljon julkisuutta saaviin uudistuksiin, jotka muuttavat olevaa tasapainoa niin vähän, etteivät muut veto-oikeuden hallitsijat aktivoidu, eivät ainakaan liikaa. Aikaansaaduilla uudistuksilla ei ole kokonaisuuden kannalta juurikaan merkitystä, kuten osaoptimoinnilla ei ole yleensäkään. Vetokratian eri osapuolet puolustavat kapeita omia etujaan kaikella voimallaan välittämättä kokonaisuudesta, esimerkiksi Suomen kansantalouden tilasta. Kokonaisuuden puolustajien joukko harvenee ja jäljelle jää tehokkaiden osa-optimoijien joukko, joka ylpeilee omiensa edessä saavuttamiaan ”voittoja” ”niitä muita” vastaan. Voimmeko purkaa vetokratia-tilan? Muutos on mahdoton normaalitilassa, tarvitaan syvä kriisi, jotta rakenne murtuu. Todennäköisin Suomen jähmettyneisyyden purkaja on jo ovella: globaalin talouden yskiminen on jo alkanut. Jo seuraavalla hallituskaudella joudumme purkamaan julkisia palveluja ja heikentämään sosiaaliturvaa, koska emme enää saa velkaa ulkomailta. Nousevat korot sivuvaikutuksineen pudottavat keskiluokan elintasoa reilusti ja se muuttaa kaiken Suomessa – valitettavasti tuskan kautta.