Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Verotiedot

Mielipide: Muhiiko Pyhäjärvessä hormonipommi?

Pirkanmaan kalatalouskeskus ja Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys ovat selvittäneet kuhan kasvua ja lisääntymistä Pirkanmaan järvissä. Tutkimustulosten hätkähdyttävin havainto oli se, että Tampereen alueella Pyhäjärvessä lisääntymiskyvyttömien kuhien määrä oli suhteellisesti kovin korkea kuhapopulaatiossa. Suomen ympäristökeskus analysoi Tampereen Pyhäjärvessä olevia hormoneja estroni E1, 17-beta-estradioli E2 ja 17-alfa-etinyyliestradioli EE2 pitoisuuksia. Ympäristölaatunormien pitoisuudet Pyhäjärven syvänteissä olivat ajoittain tasolla, jota ei voida pitää vesiympäristölle terveellisenä. Esimerkiksi jo hyvin vähäiset EE2-pitoisuudelle voi häiritä kalojen lisääntymiskykyä. Hormonipitoisuus vesistöissä vaikuttaa aivan varmasti myös muuhun eliöstöön? Myös useat muut kemikaalit, kuten muovien pehmittimet, useat lääkeaineet, kosmetiikka ja kotitalouksien kemikaalit karkaavat jätepuhdistamoilta järviveteen. Niiden vaikutusta eliöstöön pitäisi tutkia tarkemmin. Kyse on yhdyskuntajätteistä ja siinä meillä jokaisella on vastuumme. Usein ja syystäkin olemme huolestuneita ilmastosta ja maailman meristä, mutta omilla toimillamme emme siinä ole käytännössä kuin esimerkkinä. Tosin sekin on ihan hyvä. Mutta omista järvistämme ja pohjavesistä voimme huolehtia itse ja varmasti paremmin kuin nyt. Yhteiskunnan ja ns. kasvukeskusten tuottama hormoni- ja kemikaalivirta järviimme sivuutetaan liian usein kun selvitellään vesistöjemme tilaa. Tällä hetkellä vedenpuhdistamot eivät vielä poista jätevesistä ehkä suurinta haittatekijää, joka voi jättää jälkensä muihinkin kuin kaloihin. Otetaan parempi tekniikka käyttöön ja eletään ihmisiksi.