Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Harjuniityn yhtenäiskoulun vaikutus lapsiin tutkittiin – Liikenneturvallisuus ja pieni piha saivat negatiivista palautetta: "Kiusaamista ei raportissa näkynyt ollenkaan"

Koulumatkan turvallisuus huolettaa Harjuniityn yhtenäiskoulua käyvien oppilaiden vanhempia. Myös piha ja opetustilat koetaan pieniksi. Toisaalta koulun avaruus ja värikkyys miellyttävät monen silmää, eikä kiusaamista mainita esiintyvän. Nämä ovat asioita, jotka käyvät ilmi tuoreesta lapsivaikutusten arvioinnista, jossa selvitettiin Harjuniityn yhtenäiskoulun tilaratkaisujen vaikutusta oppilaisiin. –Pääpiirteittäin tulokset ovat hyvin positiivisia. Vanhemmiltakaan ei tullut äärimmäisen negatiivisia kommentteja lainkaan. Ennakkoluuloista huolimatta yhtenäiskoulun rakenne on toiminut hyvin, kommentoi tuloksia Harjuniityn yhtenäiskoulun rehtori Päivi Oinasmäki . Osa valtakunnallista hanketta Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden yhteistyössä Nokian kaupungin nuorisopalveluiden kanssa tekemässä arvioinnissa kysyttiin mielipiteitä koulun toimivuudesta niin kaikilta oppilailta, noin 200 vanhemmalta kuin koulun työntekijöistä koostuvilta ryhmiltä. Kyselyt toteutettiin viime kevään aikana. Arviointi on osa tänä vuonna päättyvää, kolmevuotista valtakunnallista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa, joka on hallituksen kärkihanke. Nokian kaupunki osallistuu hankkeeseen osana Pirkanmaan maakuntaa. Osana hanketta keväällä kaikille Nokian kaupungin palvelualueille määrättiin toteutettavaksi lapsivaikutusten arviointi. Harjuniityn yhtenäiskoulun arviointi on Nokialla ensimmäinen laatuaan. Syksyllä 2016 aloittaneen koulun toimivuuteen liittyvä arviointi on ajankohtainen myös siksi, että Nokialle suunnitellaan toista suurta, noin tuhannen oppilaan yhtenäiskoulua Penttilänpuistoon. Saatuja tuloksia voitaneen käyttää myös tulevien kouluhankkeiden suunnittelussa. Arvioinnissa pureuduttiin viiteen osa-alueeseen. Näitä olivat rutiinien sujuvuus, esteettisyys, sosiaaliset suhteet, toiminnan mahdollistaminen ja turvallisuus koulussa. Liikenneruuhkat aiheuttavat ongelmia Liikenneturvallisuus oli toinen eniten huolta vanhemmissa aiheuttaneista seikoista. –Tässä tontilla on lapsia noin 1 300 päiväkoti mukaan lukien. Kaikki tulevat pihaan yhtä pientä tienpätkää pitkin, niin kyllä sen arvaa, että varsinkin aamulla on valtavat ruuhkat, Oinasmäki sanoo. Va. sivistysjohtaja Pauliina Pikka huomauttaa, että myös Penttilänpuiston tulevaa yhtenäiskoulua käsitelleissä kuntalaisilloissa liikennejärjestelyt mietityttivät. –Koulu ja kodit varmasti pyrkivät tekemään liikenneturvallisuuskasvatusta. Kotien vastuullahan koulumatkat tietyllä tavalla ovat. Koulujen alueillahan nopeusrajoitukset ovat alhaiset, että jos ihmiset ajavat niiden mukaan, niin pitäisi olla turvallista. Tässä Harjuniityn tapauksessa välitilan haasteita on, kun Myllyhaan koulukin tuli samalle tontille. Se lisäsi bussiliikennettä, joka vähenee, kun Myllyhaka lähtee, hän kommentoi. Tämän hetkisten tietojen mukaan Myllyhaan uuden koulun pitäisi olla valmiina 1.8.2020. Piha-alueet ja luokkatilat ahtaita Koulun piha koetaan myös arvioinnin tuloksissa liian pieneksi. Koulun piha-alueiden toimimattomuus keräsi vanhemmilta eniten negatiivisia vastauksia. –Pienillä oppilailla on taipumusta juosta, kiipeillä ja touhuta, niin piha on kieltämättä pieni. Yläkoululaisten, vanhempien ja muidenkin kommenteissa oli, että tarvittaisiin kunnon pelailukenttä sekä lisää välituntipihatilaa ja liikuntavälineitä myös esimerkiksi yläkoululaisille, rehtori kertoo. Myös toisissa vastauksissa luokkatiloja pidettiin turhan ahtaina käyttäjämäärään nähden. –Huolet ahtaista luokkatiloista ovat suuri haaste, sillä yritämme edelleen tiivistää kiinteistöjä taloudellisista syistä. Samoin piha-alueiden ja eriyttämistilojen riittävyys, sillä pyrimme tekemään vielä tätä huomattavasti tiukempia kouluja, Pikka sanoo. Kiusaamisesta ei mainittu Hänen mukaansa kiusaamismainintojen puuttuminen raportista oli positiivista. Tosin kiusaamisesta ei erikseen kysytty arvioinnin kohderyhmiltä, mutta sitä ei myöskään mainittu esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin tai turvallisuuteen liittyen. –Kuntalaisilloissa ihmisten pelot liittyivät kiusaamiseen, eli että isot kiusaisivat yhtenäiskoulussa pienempiä. Se tuli tässä kyselyssä poissuljettua. Kiusaamista ei raportissa näkynyt ollenkaan, Pikka toteaa. Toisen yhtenäiskoulun kaavoitus on käynnissä Penttilänpuiston yhtenäiskoulua kaavoitetaan parhaillaan. Ramboll Oy laatii alueen yleiskaavaa, jonka on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen käynnistyvät kuntalaisten kuulemiset ja asemakaavan valmistelu. Valtuuston päätöksen mukaisesti koulun rakentaminen tapahtuisi vuosina 2020–2022. –Oletuksia on, että kaavasta tullaan valittamaan ja prosessi venyy. Olemme haastavassa tilanteessa, mutta tällä hetkellä eletään nykyisten päätösten mukaan, Pikka sanoo.