Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Viinikanniemen kaavaluonnos: "Tervetuloa uudet asukkaat, mutta nämä asiat teidänkin olisi syytä tietää"

Sanoo Liukusrannan väki ja esittää vankasti perusteltuja näkemyksiään vastineeksi Viinikanniemen kaavasuunnitelmalle. Lausunnon allekirjoittaneet 11 Viinikanniemen lähiasukasta ovat löytäneet kaavaluonnoksesta jopa suoranaisia virheitä. –Mitä tapahtuu Pyhäjärven rannoille esimerkiksi veneilijöiden näkökulmasta ja yleensäkin liikennemäärille järvellä kesällä sekä talvella ja myös alueen teillä, sanoo Anssi Törmälehto . –Esimerkiksi Sorvantiehän ei kestä enää yhtään ylimääräistä liikennettä. Oma mittani on tullut täyteen nyt siitä, että rakentamisen määrä täällä kasvaa, mutta liikennemäärän lisääntymiselle ja koko tieasialle ei näytetä tekevän yhtään mitään. Erityistä huomiota lausunnon allekirjoittaneet haluavat kiinnittää alueen maisemointiin sekä äänimaisemaan. –Hienoa kun rakennetaan, mutta olisi toivottavaa, ettei ahneus menisi kaiken edelle. Vaikuttaa siltä kuin Viinikanniemeen oltaisiin tekemässä jotain Manhattania, Susanna Tanskanen ja Jussi Kallioniemi yhtyvät keskusteluun. Tässä yhteydessä lausunnon allekirjoittaneet peräävät kaavoittajalta vastuuta ja ammattiylpeyttä. Huoli Liukuslahden veden laadusta on erityisen huomionarvoinen asia. Asukkaat toteavat, ettei kaupungin imagon kannalta ole järkevää luoda vääristeltyä ja epätodellista kuvaa Liukuslahdesta lintukotona, joka viimeistään nykyisen kaavaehdotuksen toteutuessa olisi lopullisesti mennyttä. –Isolla rahalla omarantaiset tontit ostaneille ihmisille veden laatu sekä matala ja mutainen lahti tulevat olemaan surkea yllätys. Yksi lausunnon kärkiehdotuksista koskeekin veden vaihtumista Liukuslahdessa. Lausunnossa esitetään, että "Viinikanniemen kannaksen ali on rakennettava riittävän iso, vähintään soutuveneellä kuljettava putki, jotta edes nykyinen veden laatu pystytään säilyttämään." Lisäksi "Ehdotamme myös, että tulevien asukkaiden veneille varataan paikat alueen omasta, Sotkanvirran puoleisesta venesatamasta. Näin vähennetään päästöjä, ilkivaltaa ja turhaa veneliikennettä Liukuslahdessa." Lisäksi asuinalueensa puolestapuhujat ovat huolissaan rantametsien kaatamisesta. Pahimmillaan se tuhoaa nähtävän maiseman lisäksi myös alueen äänimaiseman, jos puut eivät enää tarjoa luonnollista suojaansa esimerkiksi talvimoottoriurheilun aiheuttamaa melua vastaan. Moinen on omiaan heikentämään alueen asumisviihtyvyyttä puhumattakaan alueella pesivien vesilintujen ynnä muun eliöstön olosuhteista. Vieläkin erikoisempana asukkaat pitävät luonnoksen kohtaa, joka rikkoo maakuntakaavan yleismääräystä. –Määräyksen mukaan taajamien rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti rakentamattomina ja varata yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa yleiseen virkistyskäyttöön. –Siten asemakaavamuutoksen tavoite omarantaisista tonteista on maakuntakaavan yleismääräyksen vastainen, ryhmä alleviivaa. "Isolla rahalla omarantaiset tontit ostaneille ihmisille veden laatu tulee olemaan surkea yllätys."