Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Blogit Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Kolumni: Ekologinen strategia velvoittaa

Kaupungin tavoitteeksi hyväksyttiin viime vuonna elinvoimainen ja ekologinen Nokia. Strategia on yleisluontoinen ja edellyttää jäsennellyn ja ennakkoluulottoman toimintaohjelman laatimista. Mielestäni ekologinen Nokia tarkoittaa sitä, että kaupunki kantaa vastuunsa luonnon monimuotoisuuden säilymisestä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisestä sekä vaihtaa uusiutumattomat luonnonvarat uusiutuviin. Kolmenkulmassa toimivat Eco3-yritykset tukevat tätä. Strategiassa on tavoitteellisia ristiriitoja, kuten ”ekologinen Nokia” ja ”rantojen kaupunki”. Ekologinen Nokia osoittaa rakentamattomat rantansa tulevaisuuden kuntalaisten virkistykseen ja rantaluonnon suojeluun. Maankäytöllä ja kaavoituksella on suuri merkitys. Rakennettaviksi suunniteltujen alueiden luontoarvot selvitetään ennen kaavoituspäätöksiä. Kehon pappilan kaltaiset viljavat pellot rauhoitetaan rakentamiselta. Ekologinen Nokia luopuu pääosin betonin käytöstä rakentamisessa ja siirtyy puu-Nokiaan sekä julkisessa että asuinrakentamisessa. Näin säästyy uusiutumattomia kallioita. Nokia nostaa suojellun pinta-alan nykyisestä 2,3 prosentista 10 prosenttiin lajien ja luontotyyppien säilymiseksi. Viimeiset tutkimukset edellyttävät metsille 17–30 prosentin suojelua, jotta metsien terveydelle tärkeä lajisto välttyy sukupuuttoaallolta. Harvinaiset lajit ovat kunnan silmäterä. Pinsiön-Matalusjoen uhanalaisia jokihelmisimpukkaa ja purotaimenta uhkaa joen valuma-alueelle haettu uusi lupa kallion louhintaan ja murskaukseen. Sade- ja sulavesien mukana kulkeutuva kivipöly tukkii raakkujen elimistön. Nokian nimikkolintu kaakkuri on taantunut ja yksi merkittävä syy siihen on retkeilyn tuoma häiriö. Retkeilylle osoitetaan häiriöherkän lajin pesimäjärvet kiertävä reitti. Veneiden säilytys siirretään laitureille ja talvisäilytys maalle uhanalaista kynäjalavaa kasvavilla rannoilla. Siuron palosirkka on yksi kunnan tähtilajeista. Sen menestys on osoitus jo 15 vuotta jatkuneen hoidon onnistumisesta. Ilmastonmuutosta torjutaan nollataseella liikenteen, energian ja teollisuuden hiilipäästöissä. Sähkö ja energia tuotetaan auringolla, maalämmöllä, ilmapumpuilla ja biopoltolla. Kaasuautojen hankinta on hyvä askel ekologisen kunnan sisältöön. Umpilatvuksiset vanhat metsät ja puurakennukset ovat tehokkaimpia hiilinieluja.