Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Blogit Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Kolumni: Osaan yhteistoiminta-alueen asioista ei saada edes selvityksellä täyttä varmuutta

Mitä merkittävämmästä päätöksestä on kyse, sitä huolellisemmin pyrimme tietoisesti hankkimaan tietoa ja käsittelemään sitä. Rationaalisesti asiat voidaan laittaa johdonmukaiseen järjestykseen. Tiedon käsittelyn ja päätöksenteon rationaalisuus on kuitenkin suhteellista. Ensinnäkin, onko päätöksenteossa kaikki tarpeellinen tieto käytettävissä. Toiseksi kuinka paljon tiedon käsittelyymme on liittynyt objektiivista, yleispätevää, käsittelijän omasta näkökulmasta riippumatonta kantaa ja kuinka paljon subjektiivista, kokijan näkökulmaan sidottua arvostelmaa, arvoja ja mielipiteitä. Sote-yhteistoiminta-alueesta päättämiseen ei ole vielä riittävästi tietoa kenelläkään. Selvittäminen tehdään, jotta tietoa saataisiin ratkaisujen tueksi. Monilla on kuitenkin hyvin varmoja mielipiteitä asiasta. Monissa julkaistuissa mielipiteissä on ollut virheellisiä väittämiä. Osaan asioista ei tosin saada edes selvityksellä täyttä varmuutta. Politiikalle on sallittua, että päätöksiä tehdään myös päättäjän arvomaailman perusteella. Tästä johtuen osa vaihtoehdoista voi rajautua päättäjän mahdollisuuskentän ulkopuolelle. Valmistelulle asetettu yleinen tavoite on kuitenkin selvittää erilaiset päätösvaihtoehdot sisältöineen. Kuntalaisten mielipiteet, joiden tarkoitus on kehittää tai parantaa kaupunkia ovat arvokkaita. Myös kokemukset, odotukset ja arvostukset ovat tärkeitä, koska niiden pohjalta viime kädessä tehdään poliittisia valintoja. Joskus mielipiteiden motiivit jäävät epäselviksi. Ehkä tällöin syy on siinä, että kannanottaja ei ole riittävästi selvittänyt taustoja. On vain uskomus. Eräässä kirjoituksessa annettiin ymmärtää, että koska enää Nokialla ei ole Pirkanmaan alhaisin veroprosentti, niin viime vuodet ovat menneet päin prinkkalaa. Nokian veroprosentti on todellakin ollut jaetusti alhaisin pitkään. Tämä muuttui, kun vuodelle 2017 kunnallisveroa nostettiin 0,25 prosenttiyksikköä ja vielä vuodelle 2018 0,5 prosenttiyksikköä. Vuodesta 2010 vuoteen 2013 Nokian käyttötalouden toimintamenot ovat nousseet noin 6 prosenttia vuodessa (yhteensä 28,5 miljoonaa euroa!). Tämän jälkeen neljän vuoden aikana tapahtunut vuotuinen toimintakulujen kasvu on noin 1 prosenttia vuodessa. Käyttötalous on entistä tehokkaampaa, mistä suuri kiitos henkilöstölle. Veronkorotusten syy on välttämättömissä raskaissa investoinneissamme. Rakennusten pääsy nykyiseen kuntoonsa ei kuitenkaan ole tapahtunut muutamassa vuodessa. Arvostukset ovat tärkeitä päätöksenteon viitekehyksiä. Taloudellinen tehokkuus, vastuullisuus veronmaksajille sekä riskien arviointi ovat yhtä lailla tärkeitä. Paljon puhututtanut yhteistoiminta-alueasia liittyy juuri kykyyn tai haluun kantaa investointiriskiä itse tehtävän siirtyessä pois kaupungilta. Vaihtoehtojen ja tiedon puntarointi on usein hyvin vaikeaa, koska absoluuttista totuutta on hyvin harvoin. Kaikki kuntapäättäjät tahtovat kuitenkin edistää kuntalaistensa hyvää. Paradoksaalista on vain se, että eri ihmiset kokevat hyvän eri tavoin. "Päätöksiä tehdään myös päättäjän arvomaailman perusteella."