Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Blogit Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Mielipide: Ei sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamiselle

Paikalliset sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattiliitot ovat saaneet tietoonsa, että Nokian kaupunki on ryhtymässä toimiin sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ulkoistamiseksi. Nokian kaupunki suunnittelee selvitystyön aloittamista liittyäkseen Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Siellä pääosan toiminnasta tuottaa kunnan ja Pihlajalinna-konsernin omistama yhteisyritys. Media on kattavasti tuonut esille uuden hyvinvointikeskuksen rakentamisen, siten jättäen huomiotta sopimuksen muut vaikutukset. Mänttä-Vilppulan sopimus Pihlajalinnan kanssa on voimassa 31.7.2031 asti. Onko sopimuksen arvo määritetty koko sopimuskaudelle, mahtuuko Nokia siihen? Nokialta ulkoistuksen piiriin kuuluisivat muun muassa terveydenhuolto, hammashuolto, vammais- ja vanhuspalvelut sekä kotihoito, aikuissosiaalityö ja lastensuojelu sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Miten varmistetaan terveyskeskussairaalan vuodeosaston toiminnan jatkuminen Nokialla? Onko Pihlajalinnalla intressejä rakennuttaa vuodeosastoa? Entäpä saattohoitopotilaat? Omaisten kulkemisvaikeudet lisääntyvät, mikäli toiminta hajaantuisi ympäristökunnissa. Tämä on jo huomattu osan toiminnasta siirryttyä Lempäälään. Säilyykö nokialaisten saaman palvelun taso entisellään esimerkiksi vanhuspalveluissa? Tällä hetkellä kaupungin sote-henkilökunta on hyvin koulutettua ja ammattitaitoista. Asiakaslähtöiseen palveluun on ollut Nokialla mahdollisuus. Yksityisen palveluntuottajan tavoitteena on tuottaa voittoa, joka johtaa henkilöstömenojen minimoimiseen. Palvelut tuotetaan mahdollisimman halvalla hoidon laadun kustannuksella. Usein lasketaan kouluttautumaton henkilö mukaan henkilöstömitoitukseen tai koulutetulla henkilöstöllä teetetään siivous- tai ruokahuoltoon kuuluvia tehtäviä. Sote-palveluiden ulkoistaminen luo epävarmuutta henkilöstön keskuudessa. Palveluiden ulkoistaminen merkitsee henkilöstön siirtymistä julkiselta sektorilta yksityisen sektorin palvelukseen. Henkilöstön siirtyminen eri työehtosopimuksen piiriin merkitsee muutosta eläke-etuuksiin, paikalliseen sopimustoimintaan ja työpaikalla noudatettaviin käytäntöihin sekä palvelussuhteen ehtoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa vuositulon alenemista useilla tuhansilla euroilla. Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa ja edistää kokonaiskustannusten hallintaa ja lisätä henkilöstön hyvinvointia. Näistä tavoitteista on edelleen pidettävä kiinni. Katsomme, että Nokian kaupungin tulisi pidättäytyä sote-uudistuksen tässä vaiheessa palveluiden ulkoistamisesta.