Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Mielipide: Lähijunaliikenteen puolesta

Arto Kortsaari-Monkala esitti mielipidekirjoituksessaan (NU 5.1.18) raideliikenteen sisäisiä sekä sen muulle joukkoliikenteelle aiheuttavia ongelmia. Olen kirjoittajan kanssa samaa mieltä siitä, että bussiliikennettä ei saa alistaa kiskoliikenteen syöttöliikenteeksi. Joukkoliikenne on houkuttelevinta ilman vaihtoja. Vaihdot aiheuttavat kiirettä, odottelua, myöhästymistä, lisäodottelua, turhautumista ja stressiä. Vuoden 2014 joukkoliikenneuudistuksessa nähtiin, ettei kankaantakalaisia kiinnostanut matkustaa kilometrikaupalla väärään suuntaan bussia vaihtamaan. Lähijunaliikenne ja uudet seisakkeet mahdollistaisivat lukuisille Nokian ja Tampereen väliä kulkeville pääsyn juniin kotiensa läheltä ilman vaihtoja ja kulkemista ensin rautatieasemalle asti. Porin radalla Tampereen ja Siuron rautatieasemien välillä on ollut aikoinaan henkilöliikennepaikat Amuri, Santalahti, Lielahti, Epilä, Rahola, Kalkku, Välimaa, Vihnusjärvi, Kaisko, Nahkola, Nokia, Harjuniitty, Haavisto, Jaakkola, Lukkila ja Knuutila. Entiseen seisaketiheyteen ei ole paluuta. Neljän uuden seisakkeen myötä kuitenkin valtaosa Nokianvirran pohjoispuolen tiheästä asutuksesta sekä Siuro olisivat pienen kävelymatkan etäisyydellä junaliikenteestä. Kankaantaan seisake kannattaisi sijoittaa Kalkuntien ja Lehtimäenkadun risteyksen kohdalle, Myllyhaan seisake entisen Nahkolan seisakkeen kohdalle ja Harjuniityn seisake Siuronvaltatien ja Haavistontien risteyksen kohdalle. Siurossa junat pysähtyisivät Siuron asemalla. Tällöin juniin pääsisi enintään kilometrin kävelyn jälkeen erittäin laajalta alueelta pohjoista Nokiaa Tampereen rajalta aina Harjuniittyyn asti sekä Siurosta. Kunnolliset pyöräkatokset seisakkeilla helpottaisivat entisestään junilla kulkemista. Paljonko seisakkeiden rakentaminen maksaisi? Alikulkuja ei tarvitsisi rakentaa, mikä laskisi kustannuksia huomattavasti. Kankaantakana ja Myllyhaassa alikulut ovat jo olemassa, Siurossa niitä ei tarvita asutuksen ollessa vain radan toisella puolella ja Harjuniityn kohdalla Haavistontie ylittää radan. Myöskään kulkuväyliä ei tarvitsisi rakentaa lukuun ottamatta ratapenkereelle johtavia luiskia tai portaita. Asemalle on suunniteltu matkakeskusta. Toivottavasti se ei syö pohjaa lähijunaliikenteen kehittämiseltä. Matkakeskus saattaisi viedä joukkoliikennettä suuntaan, jossa vaihdot olisivat itseisarvo. Niitähän käyttäjät juuri eivät halua. Voiko Nokian bussiliikenne ottaa aina huomioon sekä junilla saapuvat että niillä lähtevät matkustajat? Yksiraiteisella Porin radalla on luonnollisesti ruuhkaisempaa liikennöidä kuin useampiraiteisella radalla. Nokian ja Siuron asemat ovat kuitenkin liikennepaikkoja, joilla junat voivat ohittaa ja kohdata toisensa. Tampereen rautatieaseman ja Lielahden liikennepaikan välillä kulkee kaksi raidetta. Tesomalle on pohdittu useampiraiteisen aseman perustamista, mikä helpottaisi junien kulkua. Vuoden 2012 liikennetutkimuksen mukaan Tampereen ja Nokian välisistä matkoista joukkoliikenteen osuus oli 11 prosenttia. Uusia asiakkaita luulisi riittävän sekä juniin että busseihin. Joukkoliikenteestä on kokonaisuutena tehtävä helppoa ja houkuttelevaa. Lähijuna- ja bussiliikenteen pitää ehdottomasti olla samojen lipputuotteiden piirissä. Töistä palattaessa on usein tarve kulkea kotiin esimerkiksi ruokakaupan tai harrastusten kautta, jolloin junan sijaan kuljettaisiin bussilla. Bussiliikenne palvelee myös järjestelmä- ja kalusto-ongelmien aiheuttaessa myöhästymisiä ja peruutuksia raideliikenteessä sekä silloin, kun junia ei kulje sopivaan aikaan. Junat ja bussit tarjoaisivat yhdessä paremman vuorotiheyden ja kattavamman joukkoliikenneverkon. Matkalippujen pitää edullisuudellaan houkutella ihmiset käyttämään joukkoliikennettä ja kyseenalaistaa esimerkiksi kakkosautojen ylläpito. Olen Kortsaari-Monkalan kanssa täysin samaa mieltä siitä, että joukkoliikenteen kehittäminen vaatii käyttäjien kuulemista. Ketkä näkevät joukkoliikenteen hyvät ja huonot puolet paremmin kuin arkielämäänsä vuodesta toiseen sen avulla pyörittävät ihmiset? Vähintään yhtä tärkeää on kuunnella heitä, jotka eivät käytä joukkoliikennettä, vaikka se kulkisi aivan kodin ja työpaikan vierestä. Tampereelta lähtee rautatie neljään ilmansuuntaan. Koko rataverkon piiriin kuuluvan kaupunkiseudun pitää yhdessä suunnitella lähijunaliikennettä. Matkustajaliikenne ollaan vapauttamassa kilpailulle. Tampereen seudulla saattaa tulevaisuudessa olla mahdollista operoida raiteilla erinäisin tavoin ja kehittää jopa poikittaisliikennettä. Nokialaisten pitää olla aktiivisia jo tässä vaiheessa!