Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Blogit Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Mielipide: Laadukkaalla saattohoidolla parannetaan elämän laatua

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uudet saattohoitosuositukset. Tavoitteena on tarjota oireita lievittävä hoito ja saattohoito jokaiselle potilaalle asuinpaikasta riippumatta. Suosituksessa tehostetaan kotisaattohoidon laatua ja saatavuutta. Suositus korostaa parantumattomasti sairaiden hoidon ja saattohoidon laatukriteereitä ja omavalvontasuunnitelmaa, mutta riittävästä henkilöstömäärästä ei ole mainintaa. Laadukas kuolevien hoito edellyttää aina riittävää määrää ammattitaitoista hoitohenkilökuntaa. Kuolevaa ihmistä ei hoideta muun hoitotyön ohessa. Jokaisella on oikeus arvokkaaseen saattohoitoon ja kuolemaan. Kehittämistyötä tulee toteuttaa suosituksen mukaisesti huomioiden kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Kuolevien hyvä hoito toteutuu laajemmin eri toimijoiden verkostomaisena yhteistyönä, kuten suosituksessa todetaan. Uusi suositus korostaa, että parantumattomasti sairaiden hoito ja saattohoito kuuluvat kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden perustaitoihin. Suosituksessa on kiinnitetty huomiota, että vain lähihoitajakoulutuksessa saattohoidolle on määritelty ammattitaitovaatimukset. Tulevaisuudessa saattohoito keskittyy entistä enemmän kotiin ja kodinomaisiin ympäristöihin, joissa lähihoitajat ovat suurin yksittäinen, koulutettu terveydenhuollon ammattikunta. Ikäihmiset hoidetaan yhä useammin kodeissa ja kodinomaisissa ympäristöissä elämän loppuun saakka. Monet kehitysvammaiset sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaat kuolevat kodinomaisissa asumisyksiköissä. Turvaamalla riittävä määrä hoitajia ja ylläpitämällä sekä kehittämällä heidän ammattitaitoaan voidaan asiakkaille tarjota paras mahdollinen hoito elämän loppuvaiheessa. Kuolevien hyvä hoito edellyttää kokonaisvaltaista hoitotyötä, perushoidon tuntemusta sekä tietoa kivun hoidosta ja kipukokemuksista. Riittävä kivun lievitys on keskeinen osa hyvää saattohoitoa. Lähihoitajan rooli saattohoidossa on luoda hoitoympäristöstä rauhallinen ja turvallinen, kohdata kuoleva ihminen arvokkaasti ja toteuttaa hänen hoitoaan ja tarpeitaan huomioiden fyysiset, psyykkiset, henkiset, hengelliset ja sosiaaliset tarpeet sekä kuolevan omaiset. Suosituksessa on kiinnitetty huomiota saattohoidossa tarvittavien lääkkeiden saatavuuteen yksiköissä. Lisäksi tulee huomioida, että lähihoitajat ovat tärkeä ammattiryhmä kuolevien lääkehoidon toteutumisessa keskeytyksettä. He tekevät kolmivuorotyötä. Mikäli halutaan varmistaa asianmukainen ja laadukas kuolevien hoito, tulee lähihoitajien voida vastata laaja-alaisesti asiakkaiden hoidon tarpeisiin.