Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Reonin hyötyjätekeskus sai ympäristöluvan – toiminta alkaa tänä kesänä Testiradantiellä

Reon Oy on saanut ympäristöluvan hyötyjätekeskukselle osoitteessa Testiradantie 11. Reon käsittelee keskuksessa tavanomaisia jätteitä 19 900 tonnia vuodessa ja jätettä 30 000 tonnia vuodessa. Laitoksella vastaanotetaan ja käsitellään maa-aines-, betoni-, tiili-, asfaltti-, rakennus- ja purkujätteitä, tuhkia sekä metallia. Jätteet jalostetaan lajittelemalla, erottelemalla, seulomalla, kiinteyttämällä ja murskaamalla. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa uusioraaka-ainetta hyödynnettäväksi uusiomaanrakentamisessa, kierrätysmateriaalina tai energiana. Laitoksen toiminta-aika on arkisin kello 7-22 ja lauantaisin kello 7-18. Melua-aiheuttavat toiminnot, kuten murskaus toteutetaan arkisin kello 7-19. Jätteiden murskaus toteutetaan 3-6 kertaa vuodessa noin viikko kerrallaan. Rakennusjäte murskataan sisällä hallissa. Betoni, tiili ja kiviaines murskataan ulkona. Pultereiden rikotusta ei suoriteta lintujen pesimäaikana. Murskauksen aikana pölyäminen ehkäistään vesisumulla. Hyötyjätekeskus rakennetaan vaiheittain palvelujen kysynnän ja hyötykäyttömateriaalien saatavuuden mukaan. Vastaanotettavien jätteiden laadut vaihtelevat laitoksen rakennusaikana hyötykäyttömassojen tarpeen mukaan sekä markkinoiden vaihtelujen johdosta. Molempien vaiheiden rakentaminen kestää noin 1-2 vuotta kumpikin. Ensimmäisessä vaiheessa laitokselle vastaanotetaan ja käsitellään vain rakenteisiin sopivia materiaaleja. Laitosalueen kenttä- ja infrarakenteissa hyödynnetään geoteknisesti soveltuvia sekä ympäristökelpoisuuskriteerit täyttäviä mineraalisia uusiomaa-aineksia, joilla korvataan ominaisuuksiltaan vastaavia neitseellisiä luonnonkiviaineksia kuten hiekkaa, soraa ja kalliomursketta. Toisessa vaiheessa rakentaminen jatkuu alapihan ja alameluvallin rakentamisella. Alue asvaltoidaan. Kiinteistölle rakennetaan toimisto- ja sosiaalitilat, siiloja sekä käsittelyhalli. Vastaanottoa laajennetaan muuhun maa-ainekseen, purku- ja rakennusjätteeseen. Toiminta aloitetaan kesällä 2019.